Nová stránka 1

 

Obecní úřad

Úřední deska on-line

Základní informace

Usnesení

Vyhlášky

Rozpočet


Spolek růžového paloučku

O spolku

Historie Růžového paloučku

Kalendář akcí

Naši sponzoři

Kontakt


Aktuálně z Růžového paloučku

 
 

Počasí - výhled na tři dny

meteopress

Střítež

Obecní Úřad / základní informace

Kontakt na nás / ...

 

OBECNÍ ÚŘAD 
Újezdec čp. 21
PSČ: 570 01

 obec.ujezdec@email.cz

 

mobil: 723 632 420
tel.:   461 633 013
... Úřední hodiny OÚ ...
Po 17°°  - 18°° hod
Zveřejňované informace / ...

 

Úplný oficiální název povinného subjektu : OBEC Újezdec
Důvod a způsob založení povinného subjektu : SAMOSPRÁVA OBCE
Bankovní spojení :

ČU: 13524591/0100

IČO:  00579645
DIČ: 

---

Místo a způsob, jak získat příslušné informace: V kanceláři obecního úřadu.

Kde lze podat žádosti či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí :

Poštou nebo osobně v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu :

Odvolání lze podat písemně nebo ústně do protokolu v kanceláři obecního úřadu v zákonné lhůtě, která je uvedená u rozhodnutí v odstavci odvolání.

Organizační složka Obce Újezdec : SDH Újezdec,

 

Složení zastupitelstva / ...

 

- Funkce -

- Jméno a příjmení -

- Telefon -

starosta :

Mgr. Barbora Dostálová

723 632 420

Místostarosta :

Pavel Černík

606 338 223

člen OZ

Vojtěch Andrle

-

člen OZ

Jan Bureš

-

člen OZ

Ing. Luboš Dostál

-

člen OZ

Marek Huryta

-

člen OZ

Ilona Zemanová

-


Finanční výbor :

Kontrolní výbor :

Vojtěch Andrle

Marek Huryta

Iva Černíková

Jaroslava Němcová

Monika Loukotová

Ivana Pravcová

Výbor POV:

Ing. Luboš Dostál

Pavel Černík

Jan Bureš

 

Odkazy na státní úřady / ...